Dokumentacija

Dokumenti potrebni za prijem u Ustanovu Ljubuški:

1. Kopija rodnog lista

2. Kopija važnije zdravstvene dokumentacije (zadnji nalaz, otpusno pismo)

3. Kopija osobne iskaznice korisnika

4. Kopija zdravstvene iskaznice korisnika

5. Liječnička potvrda za prijem u dom

6. Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom

7. Izjava za plaćanje troškova smještaja ovjerena kod javnog bilježnika

Preuzmite potrebne dokumente

1. Dokumenti potrebni za smještaj

2. Liječnička potvrda

3. Zahtjev za smještaj

4. Izjava